Om oss

Om oss

På Högastensskolan har vi skapande i fokus. Att få skapa och uttrycka sig på olika sätt genom bild, musik och form gör det roligare att lära. Barn intresserar sig och har talang för olika saker. Vi är duktiga på att möta ditt barns behov och utgå ifrån det i vårt arbete.

Med en målmedveten pedagogik ger vi våra elever nödvändiga baskunskaper samtidigt som vi värnar om skolans kreativa och kulturella profiler. Från årskurs 4 får eleverna möjlighet att välja ett profilämne som följer dem genom åren. De kan välja mellan idrott, musik och hantverk. I årskurs 7 tillkommer media som ett profilval. Läs mer om våra olika profiler i vänstermenyn.

Vi ser möjligheter

På Högasten möter du en verksamhet med mycket delaktighet som redan från förskolan utgår ifrån barnens behov och barnens drömmar. Vi utgår ifrån att det finns en möjlighet hos varje barn, en möjlighet som vi ser och utvecklar. Vi vill att ditt barn ska känna att det duger och veta vad det är bra på. Att få lov att bli bra på något  smittar av sig till andra ämnen – det blir roligt. För att utveckla självkänslan hos våra elever lägger vi fokus på det som fungerar och det som är bra. Känslan av att allt är möjligt bygger tilltro till den egna förmågan.

Kreativ miljö – inne och ute

Med närhet till stad, hav och grönområden samt med goda kommunikationer ligger Högastensskolan på bästa läge i södra Helsingborg. Skolan byggdes om 2001 och erbjuder idag stora ljusa arbetsrum och en grön och inspirerande utemiljö. Högastensskolan är en F-9 skola med totalt 420 elever.

Eleverna har ljusa arbetsrum med uteplatser. I den välutrustade NO-salen gör eleverna de experiment som är nödvändiga för att ge dem en förståelse för de kemiska och fysikaliska krafter som verkar omkring oss. Vi har även en stor musiksal, samt en ny idrottshall som rymmer skolans alla idrotter. Hjärtat i hela skolans verksamhet är det toppmoderna mediateket med datorer, studieplatser och bibliotek. Utemiljön är välplanerad och fin. De små gårdarna mellan huslängorna är sköna gröna rum för alla.

Högastensskolan är en del av Högasten/Råå skolområde. Skolområdet har två skolor, Högastensskolan och Råå Södra skola, samt en förskola, Råå förskola.

Denna bloggen…

har skapats av en grupp pedagoger. Vi använder den till att kommunicera med vår omvärld.

Syfte och mottagare

Syfte med denna blogg är att vår omvärld ska få se vilken fantastisk skola vi är. Mottagarna är alla som är intresserade av En skola in i Framtiden.

Den pedagogiska kopplingen

Avståndet mellan skolor krymper hela tiden och vår blogg är vår plattform som vi kan utgå ifrån när vi kommunicerar med omvärlden. Vi vill genom vår blogg arbeta tillsammans för att öka på samarbetet med det som finns utanför skolans väggar. Det är vi pedagogerna som administrerar bloggen med det är eleverna, som tillsammans med pedagogerna, fyller den med innehållet.

Upphovsrätt

Målet är att allt som finns på bloggen är egenproducerat material. Om ni hittar något som ni vill använda ser vi gärna att ni tar kontakt med skolan. (jonas.r.svensson(@)helsingborg.se).