Arbete med graffiti i åk 5-9

Bildprofil elever åk 5-9  har under läsåret 20/21 arbetat med ett skapande skola projekt. Graffiti konstnären Ludvig Lindholm har med våra elever haft workshop och föreläst om graffitis historia, de olika teknikerna och stilar. Eleverna har utifrån olika teman skapat graffiti på Gåsebäck graffiti park. Det blev mycket uppskattat, lärorikt och lustfyllt. kreativiteten flödade!