Vi arbetar med programmering och Sphero SPK+

Problemlösning för att klara av framtiden.