På förstelärarkonferens

Rapport från Förstelärarkonferens

Jag har spenderat två dagar på Förstelärarkonferens i Stockholm med fokus på högre måluppfyllelse genom kollegialt lärande.

Dag 1 inleddes med aktuell forskning kring hur vissa kommuner använt sina förstelärare med framgång. Därefter berätta lärare från Partille och Borås kommun hur de arbetar med learning study och auskultationer genom public lessons. Sirkka Persson, rektor fr Södertälje kommun, berättar om hur hon och hennes förstelärare genomför klassrumsbesök på olika sätt. Skojfriskt avslutar Stavros Louca (känd från Tv-serien 9A) dagen med att dela med sig av roliga anekdoter och bra tips.

image1

Dag 2 handlar om fler konkreta tips från andra förstelärare och särskilt fokus på pedagogiska samtal. Ann-Marie Körling skapar delaktighet genom många bikupor. Dagen avslutas med en workshop kring pedagogiska samtal som ger ett kollegialt lärande. Det är den mångfasetterade John Steinberg som håller i den mycket givande och konkreta eftermiddagen.

FullSizeRender

Marina Ljungdahl Karlsson

Förstelärare Högastensskolan