Utepedagogik i F-3”

Det här läsåret har F-3 börjat med utomhuspedagogik. Varje dag har en klass lektion ute i skolans närmiljö. Just nu arbetar vi med matematik och det knyter an till det som vi arbetar med inne i vår mattebok.
”Det man gör med kroppen fastnar i knoppen.”
Hälsningar
Pernilla  och Bettis