Arbete med Tinkercad i årskurs 7

Under november månad har mediaprofilseleverna arbetat med programmet Tinkercad. Uppgiften de har arbetat med var att designa en egen behållare för Post-It lappar. Eleverna  tog först reda på vilka mått som krävdes för behållaren. En bottenplatta skapades efter det så sattes alla väggar på plats. Eleverna fick sedan smycka ut sin behållare så den blev personlig. Till sist skrev vi ut den på skolans 3D skrivare. När den färdiga behållaren var utskriven så fick eleverna ett handfast kvitto på om deras teorier om area och tjocklek stämde.