Skapande skola projekt i Bilden

Just nu pågår ett skapande skola projekt där eleverna får lära sig graffiti som uttryck under några veckor. Vi har en graffittikonstnär som besöker oss på skolan och projektet kommer också att göras på Gåsebäck. Eleverna får lära sig Graffitti som teknik, historik och uttrycksätt.