Vad händer med elevernas GAFE konto om de ska byta till en privat skola eller ett privat gymnasium

Hej

Följande gäller:

För elever som ska gå på en kommunal skola:
Om en elev ska gå på en kommunal skola i höst händer ingenting. Dessa elever kommer att ha samma inloggning när de börjar igen till hösten.

För elever som ska få på en privat skola:
De elever som ska gå på en privat skola kommer att bli av med sitt konto och allt dess innehåll.

Instruktion för att ladda ner sin Drive:

Eleven behöver gå in på följande länk och följ instruktionen. Var noga med och läs igenom hela instruktionen.

http://www.google.com/settings/takeout

Jonas Svensson