Förstelärare på bedömningsmöte angående nationella prov

Årets nationella prov har kört igång för våra elever och först ut är Svenska/SvA i år 6.

Men våra elever ska ta sig igenom flera ämnen i NP och förra veckan var jag på gränssättningsmöte för Nationella Prov i Samhällskunskap på Göteborgs Universitet. 15 pedagoger med spridning från norr till söder, från landsbygd till storstad var representerade för att ge ett snitt av Sverige för att granska årets prov och bedömingsanvisningar på längden och tvären under två arbetsdagar. Vi funderade över vilka frågor som fungerar och vad som inte fungerar för elever och lärare.

Säkert tror många att det stora jobbet är att ta fram bra frågor till provet, men det är inte provuppgifterna som är det svåra utan att ta fram bedömningsanvisningarna till provet som är det stora jobbet.

Arbetet att ta fram de nationella proven innebär även mycket statistiska beräkningar, reflektioner runt validitet, att man verkligen mäter det man ska mäta, samt reabilitet, att man är noggrann i mätningen och mäter rätt saker, mätsäkerhet. Dagarna bestod av hårt individuellt tankearbete men även diskussioner runt bedömning och vad provet ska visa, att ”provet ska ge eleverna möjlighet att visa vad eleverna kan, inte att visa vad de inte kan”.

Dessa arbetsdagar gav mer kunskap om professionell bedömning som jag tar med mig in i min verksamhet. Men det är även givande att ”tjöta” med kollegor från hela landet, få input till min egen undervisning  och inblick i andra skolors verksamhet. Och utifrån ett jämförelseperspektiv…vi kan känna oss stolta över Högastensskolans verksamhet  och Helsingborgs stad som arbetsgivare!Karin Ripell

Karin Bergöö Ripell

So-lärare i år 7-9,  Förstelärare på Högastensskolan