Studiebesök från Island

Idag hade vi besök från Island. De ville se hur vi arbetar med våra digitala verktyg. Lotta och Jonas berättade om vår organisation kring
bl a Digital gruppen, Dela sladden, IKT-pedagogens roll och vikten av att ha en rektor som förstår och är insatt i digitala frågor. Besökarna fick även titta på hur eleverna arbetar i klass 1,2,6 och 8.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Högastensskolans Digitala insamlingsbössa till ”Musikhjälpen”

Klicka här för att komma till bössan

header-200add847cf45874f49b0017373f74ad

Hur funkar den digitala bössan?

Insamlaren startar en insamling och döper den till ett unikt namn. Är namnet redan taget säger bössan ifrån. Insamlaren kan dela sin bössa, antingen via SMS genom att knappa in potentiella givares mobilnummer, via delningsknapparna till Twitter och Facebook, eller dela sin insamlings-URL.

Beloppen som man kan bidra med till den digitala insamlingsbössan är: 25, 50, 100, 200, 300 eller 500 kronor.

För att bidra till en bössa skickar man ett sms till 72999 och skriver ”okSUMMA NAMN PÅ INSAMLING” i meddelandefältet. (I sms:et står det med citationstecken men i svaret ska det vara utan).

Exempel: ok50 superbössan

Då dras 50 kronor från givarens telefonkonto och det går att följa hur det går för den specifika insamlingen. Givaren får också ett tack-SMS och kan via det göra en uppdatering på sin Facebook-sida.

Länk till Sveriges radio

På förstelärarkonferens

Rapport från Förstelärarkonferens

Jag har spenderat två dagar på Förstelärarkonferens i Stockholm med fokus på högre måluppfyllelse genom kollegialt lärande.

Dag 1 inleddes med aktuell forskning kring hur vissa kommuner använt sina förstelärare med framgång. Därefter berätta lärare från Partille och Borås kommun hur de arbetar med learning study och auskultationer genom public lessons. Sirkka Persson, rektor fr Södertälje kommun, berättar om hur hon och hennes förstelärare genomför klassrumsbesök på olika sätt. Skojfriskt avslutar Stavros Louca (känd från Tv-serien 9A) dagen med att dela med sig av roliga anekdoter och bra tips.

image1

Dag 2 handlar om fler konkreta tips från andra förstelärare och särskilt fokus på pedagogiska samtal. Ann-Marie Körling skapar delaktighet genom många bikupor. Dagen avslutas med en workshop kring pedagogiska samtal som ger ett kollegialt lärande. Det är den mångfasetterade John Steinberg som håller i den mycket givande och konkreta eftermiddagen.

FullSizeRender

Marina Ljungdahl Karlsson

Förstelärare Högastensskolan