Detta tog IKT-pedagogen med sig hem…

Jonas IKT-pedagogKvällen ägnades till genomgång av alla anteckningar och någon form av renskrivning. Det blev många punkter. Kommentera gärna.

Projektnamn: ”Think orange”

 • Engagera elever i IKT arbetet; instruktörer och hålla ordning
 • Utveckla dela-kulturen
 • Nya appar och program
 • iBooksAuthor – skapa egna läromedel
 • Program för att administrera alla digitala prylar
 • Nya digitala gadgets
 • Att ändra fokus, från kunskap till förståelse
 • Skapa konkurrenskraftiga elever ur ett internationellt perspektiv
 • Skapa kreativa elever – låta eleverna vara kreativa och vara delaktig i sin undervisning
 • Sammanställa allt bildmaterial
 • Bygga på en vision
 • Nya kontakter
 • Hitta ett begrepp ”Think orange”  som ska genomsyra allt vi gör.

Det ska bli spännande att se vad de andra tog med sig hem. Som sagt kommentera gärna så vi även diskutera detta på onsdag.

Jonas

Dagens skolbesök Elm Park Primary School och Kent College

Våra intryck av de båda skolbesöken gav idéer som vi tar med hem för att genomföra.
– att engagera eleverna i arbetet med de digitala verktygen både vad det gäller att ta hand om den tekniska utrustningen och att föra utvecklingen framåt.
– att starta en digital afterschool där de äldre barnen lär de yngre.
– att starta en liten grupp ” digital researchers” som letar fram och testar nya appar/program som kan användas i verksamheten.
Vi har också hittat en kommande partner för nya eTwinning-projekt.
Vi har fått bekräftelse på att vi i vår organisation har skapat rätt förutsättningar för att utveckla och gå vidare i vår IT-satsning.

Besöken gav oss också en inblick i hur smidigt en 1:1-lösning blir när skolan själv tar ansvaret. Ett mål att satsa på.

20140123-184641.jpg

20140123-184702.jpg

20140123-184727.jpg

20140123-184733.jpg

20140123-184800.jpg

Skolbesök

Idag blir det skolbesök på Elm Park Primary School och Kent College. Fokus
– Hur förändras måluppfyllelse när pedagogerna börjar använda IKT?
– Hur använder pedagogerna IKT för att göra sina lektioner bättre?
-Hur sköter de sin individuella fortbildning?