IFOUS – Digitalisering i skolan

Högastensskolan deltar i ett projekt kring Digitaliseringen i skolan.

Läs mer på våra IFOUS-bloggar Blogg f-3 och Blogg åk 9 

Kommunens IFOUS-blogg Klicka här!