Kreativ uppgift för våra elever i bilden.

Under rådande fjärrundervisning så är det en utmaning för våra lärare att planera uppgifter till våra elever. Lite extra svårt kanske det är för vår praktiska och estetiska ämnen. Här under visas ett bra exempel från bilden där eleverna fick skapa så kallade Mandalas. Ett systematiskt mönster skulle byggas med hjälp av saker eleverna hade hemma.