Niorna arbetar med programmering, 3D skulptering och reklamfilm på Mediaprofilen

Åk 9 arbetar med varierande projekt på Mediaprofilen. Programmering i Swift, produktion av reklamfilm för skolan och arbete med 3D modeller i Tinkercad är några av de aktuella projekten.

Programmering i Swift Playgrounds

Programmering i Playgrounds och arbete med DJI OSMO 3

Kopia av Media projekt – Reklamfilm