Ett litet bidrag från 1-3:

Det gäller att ta tillvara på elevernas intressen. Vid årets skolstart var fokus stort på Pokemon go. Det spann vi vidare på och hade en analog Pokemon go aktivitet. Där det gällde att hitta de gömda små figurerna på alla möjliga konstiga ställen…

Detta bildspel kräver JavaScript.