Avslutning på tema traditioner

På modersmålsundervisningen har eleverna arbetat med traditioner och hela temat avslutades med att alla eleverna bidrog till en härlig arabisk frukost.Well done Amira Abbas och alla dina duktiga elever.