Ledarskapsutbildning

Alla Helsingborgs direktörer på ledarskapsutbildning på Högastensskolan. Direktörerna skulle prestera och eleverna skulle utvärdera dem.