Digitala gruppen körde workshop med programmering och robotar.

Digitala gruppen arbetade med skolans nya kompisar; Blue-Bot och Dash & Dot. Vi arbetade med att programmera robotarna för att de skulle lösa olika uppdrag. Fattar ni hur kul vi hade?

Avslutning på tema traditioner

På modersmålsundervisningen har eleverna arbetat med traditioner och hela temat avslutades med att alla eleverna bidrog till en härlig arabisk frukost.Well done Amira Abbas och alla dina duktiga elever.