Åk 9 på studiebesök på Dunkers kulturhus

Vi besökte en skräckromantisk utställning på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Där skapade vi egna alster också lyssnade vi på en guide som berättade konst och skräckromantik.

Högastensskolans Digitala insamlingsbössa till ”Musikhjälpen”

Klicka här för att komma till bössan

header-200add847cf45874f49b0017373f74ad

Hur funkar den digitala bössan?

Insamlaren startar en insamling och döper den till ett unikt namn. Är namnet redan taget säger bössan ifrån. Insamlaren kan dela sin bössa, antingen via SMS genom att knappa in potentiella givares mobilnummer, via delningsknapparna till Twitter och Facebook, eller dela sin insamlings-URL.

Beloppen som man kan bidra med till den digitala insamlingsbössan är: 25, 50, 100, 200, 300 eller 500 kronor.

För att bidra till en bössa skickar man ett sms till 72999 och skriver ”okSUMMA NAMN PÅ INSAMLING” i meddelandefältet. (I sms:et står det med citationstecken men i svaret ska det vara utan).

Exempel: ok50 superbössan

Då dras 50 kronor från givarens telefonkonto och det går att följa hur det går för den specifika insamlingen. Givaren får också ett tack-SMS och kan via det göra en uppdatering på sin Facebook-sida.

Länk till Sveriges radio

Idag körde vi lite lucia…

IMG_0067

Musikprofilen år 6 kommer till våren att sätta upp musikalen ”Grease”! 

Vi har påbörjat arbetet och eleverna arbetar med manus, koreografi, rekvisita och inövning av repertoaren! Det är fantastiskt att se engagemanget och det fokus som råder på lektionerna!

 

 

På förstelärarkonferens

Rapport från Förstelärarkonferens

Jag har spenderat två dagar på Förstelärarkonferens i Stockholm med fokus på högre måluppfyllelse genom kollegialt lärande.

Dag 1 inleddes med aktuell forskning kring hur vissa kommuner använt sina förstelärare med framgång. Därefter berätta lärare från Partille och Borås kommun hur de arbetar med learning study och auskultationer genom public lessons. Sirkka Persson, rektor fr Södertälje kommun, berättar om hur hon och hennes förstelärare genomför klassrumsbesök på olika sätt. Skojfriskt avslutar Stavros Louca (känd från Tv-serien 9A) dagen med att dela med sig av roliga anekdoter och bra tips.

image1

Dag 2 handlar om fler konkreta tips från andra förstelärare och särskilt fokus på pedagogiska samtal. Ann-Marie Körling skapar delaktighet genom många bikupor. Dagen avslutas med en workshop kring pedagogiska samtal som ger ett kollegialt lärande. Det är den mångfasetterade John Steinberg som håller i den mycket givande och konkreta eftermiddagen.

FullSizeRender

Marina Ljungdahl Karlsson

Förstelärare Högastensskolan

Vad händer med elevernas GAFE konto om de ska byta till en privat skola eller ett privat gymnasium

Hej

Följande gäller:

För elever som ska gå på en kommunal skola:
Om en elev ska gå på en kommunal skola i höst händer ingenting. Dessa elever kommer att ha samma inloggning när de börjar igen till hösten.

För elever som ska få på en privat skola:
De elever som ska gå på en privat skola kommer att bli av med sitt konto och allt dess innehåll.

Instruktion för att ladda ner sin Drive:

Eleven behöver gå in på följande länk och följ instruktionen. Var noga med och läs igenom hela instruktionen.

http://www.google.com/settings/takeout

Jonas Svensson